Fakta om Atomkraft

I fobindelse med diskussionen om a-kraft kan spille en rolle i det danske energisystem, har forskere på fem universiteter udarbejdet notatet Fakta om Atomkraft. Heri indgår systemanalyser, baseret på IDA’s klimasvar 2045.

Link til rapport: https://vbn.aau.dk/da/publications/fakta-om-atomkraft-input-til-en-faktabaseret-diskussion-af-fordel

Download EnergyPLAN scenarierne her. De skal bruge samspil med IDA 2045 scenarierne som der også er link til herunder:

Atomkraftscenarier

IDA 2045 scenarier

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.